Úvodem

Domácí násilí je velmi rozšířený a současně nejméně kontrolovaný druh násilí. Zahrnuje v sobě všechny projevy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného mezi jednotlivými členy rodiny, dle zahraničních i tuzemských výzkumů v naprosté většině páchaného muži vůči ženám - vlastním manželkám, dětem, družkám či partnerkám.

"Liga proti domácímu násilí" si jako cíl těchto stránek stanovila informovat veřejnost o rozsahu, následcích a nepřijatelnosti domácího násilí, vyvrátit předsudky s domácím násilím spojené a přispět k vytvoření systému adekvátní reakce na tento specifický druh násilí v České republice. Ačkoliv mnozí z nás vnímají tento problém pouze okrajově, domácí násilí představuje v současné době závažný společenský problém se kterým je třeba bojovat všemožnými prostředky.

Z důvodu zkvalitnění služeb pro naše návštěvníky jsme zavedli on-line poradnu kde můžete zanechávat jakékoliv dotazy související s domácím násilím. Naši spolupracovníci se vám pokusí odpovědět v nejbližším možném termínu. Věříme, že tuto službu oceníte a že vám alespoň částečně pomůže při řešení těchto složitých životních situací.

MUDr. Jan Zeman

Bezpečnost a prevence
Stránky Ministerstva vnitra zaměřené na prevenci proti domácímu násilí. Naleznete zde rovněž množství užitečných odkazů.

Pomozte dětem
Pomozte dětem Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let žijící v České republice.