Kam se obrátit v případě nouze

Zde uvádíme nejdůležitější telefonické kontakty kam se můžete v případě nouze obrátit.

Nepřetržitý provoz

Občanské sdružení ACORUS - non stop krizová linka - Telefon: 283 892 772

Linka Bezpečí dětí a mládeže - Telefon: 800 155 555

Senior linka - Telefon: 800 157 157

Bílý kruh bezpečí (Praha) - Telefon: 257 317 100

DONA linka (Praha) - nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí - Telefon: 251 511 313

Omezený provoz

Linka právní poradny pro ženy - Telefon: 224 910 744

SOS obětem domácího násilí - Telefon: 541 247 233

ROSA-centrum pro oběti domácího násilí - Telefon: 241 432 466

DONA centrum (Ostrava) - každé po a pá 8 - 14 hodin, čt 14 - 20 hodin - Telefon: 597 489 207

Bílý kruh bezpečí (Brno) - Telefon: 541 218 122

Bílý kruh bezpečí (Ostrava) - Telefon: 597 489 204

Bílý kruh bezpečí (Olomouc) - Telefon: 585 423 857

Bílý kruh bezpečí (Plzeň) - Telefon: 377 637 695

Bílý kruh bezpečí (Pardubice) - Telefon: 466 265 264

Bezpečnost a prevence
Stránky Ministerstva vnitra zaměřené na prevenci proti domácímu násilí. Naleznete zde rovněž množství užitečných odkazů.

Pomozte dětem
Pomozte dětem Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let žijící v České republice.