Co je domácí násilí

V první řadě je třeba vědět, co si vlastně pod pojmem domácí násilí představit. V mnoha případech si oběti ani neuvědomují, že něco není v pořádku. Domácí násilí není omezeno jen na ženy. V některých případech jsou obětmi i muži a staří lidé. Skutečné domácí násilí se opakuje a stále stupňuje. V oběti vzniká vzrůstající strach vůči agresorovi a domov přestává být útočištěm a domovem.

Hlavní znaky domácího násilí

  • fyzické násilí, šikanování nebo ničení vašich osobních věcí
  • vyhrožování a zastrašování
  • zakazování styku s přáteli a s vaší rodinou
  • urážení a ponižování před ostatními lidmi
  • nucení k sexuálním praktikám, s kterými nesouhlasíte
  • snaha převzít naprostou kontrolu nad tím, co děláte
  • kontrola vašich financí nebo jiných čistě osobních záležitostí

Asi největším problémem u tohoto druhu násilí ja fakt, že se hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi bytů, převážně bez svědků a bez důkazů. Velice často se oběť bojí z různých důvodů cokoliv sdělit (např. ze studu apod.). Proto bychom chtěli apelovat na všechny kterých se to týká, svěřte se raději zavčasu. V mnoha případech už bylo příliš pozdě. Seznam míst, kde vám vyškolení odborníci mohou kvalifikovaně poradit najdete zde. Velmi důležité je vůbec promluvit, mít pomoc nadosah a nezůstat osamocen(a).

Bezpečnost a prevence
Stránky Ministerstva vnitra zaměřené na prevenci proti domácímu násilí. Naleznete zde rovněž množství užitečných odkazů.

Pomozte dětem
Pomozte dětem Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let žijící v České republice.