Obrana před domácím násilím

Domácí násilí není normální jev a nikdo není povinen snášet ponižování ze strany partnera. Chyba je v tyranizujícím násilníkovi, nikoli v oběti! Oběť se nemá za co stydět. V naprosté většině případů je první projev násilí jen začátek! Nevěřte sebekajícnějším slibům a omluvám. On či ona se nezmění. Jednejte hned a nepodceňujte situaci. Když už taková situace nastane je vhodné držet se následujících doporučení:

  • Pokuste se násilí okamžitě zastavit. Nevíte-li jak na to, vyhledejte radu odborníků (například manželské poradny nebo specializované poradny)! Selže-li váš soukromý pokus o stopnutí násilí, vyhledejte okamžitě pomoc (právníka, lékaře, policie, azylového domu, organizací pro pomoc obětem)!
  • V momentě akutního nebezpečí volejte okamžitě policii.
  • Jste-li zraněn(a) či máte-li zdravotní či psychické problémy, vyhledejte okamžitě lékaře. Plně ho informujte, žádejte zápis do zdravotní dokumentace.
  • Řešte váš problém, dokud máte sílu. Nevzdávejte to! Hledejte pomoc a podporu! Každá situace se dá nějak řešit. Informujte se v poradnách, krizových centrech, v místech sociální pomoci.

Samozřejmě platí, že každou situaci je třeba vyhodnotit individuálně avšak námi uvedená doporučení jsou univerzální a je nanejvýš vhodné řídit se jimi.

Bezpečnost a prevence
Stránky Ministerstva vnitra zaměřené na prevenci proti domácímu násilí. Naleznete zde rovněž množství užitečných odkazů.

Pomozte dětem
Pomozte dětem Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let žijící v České republice.