Krizový plán

Pro případ nouze je vždy dobré být na tuto nepříjemnou situaci připraven. Každý, kdo si uvědomuje potencionální nebezpečí ze strany partnera by měl mít napaměti následující doporučení.

Co je dobré si promyslet, popř. nachystat

  • Pamatujte si, kam se můžete obrátit se žádostí o pomoc. Řekněte někomu, co se u Vás děje. Noste s sebou telefonní čísla svých přátel, příbuzných a azylových domů. Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte policii.
  • Pokud jste zraněn(a), jděte na pohotovost nebo k lékaři a oznamte, co se Vám stalo. Požádejte je, aby Vaši návštěvu zadokumentovali, případně Vám napsali zprávu.
  • Poučte své děti a určete jim bezpečné místo v bytě - pokoj, který jde zamknout, v okolí - sousední dům, kam se mohou uchýlit, pokud potřebují pomoc. Poučte je, že jejich úkolem je zůstat v bezpečí a ne Vás ochraňovat.
  • U někoho, komu věříte, si schovejte: náhradní klíče, různé oblečení, důležité dokumenty, lékařské předpisy a nějaký peněžní obnos. Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému útěku.
  • Pokud jste napaden(a) během volání na policii - nechejte telefon vyvěšený, mluvte a křičte! Když přijede policie, jděte s ní do jiného pokoje, abyste mohl(a) mluvit bez přerušování. Neodmítejte lékařské vyšetření.
  • Po útoku neuklízejte ihned - důkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečení, chomáče vlasů...) sesbírejte do igelitového sáčku a předejte ho policii. Škody vyfotografujte, snímky dejte vyvolat i s datem, je-li to možné. Zjistěte si jména a čísla policistů kteří událost vyšetřovali.
  • Nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu tak, aby jí porozuměly. Když násilí eskaluje, nezdvihejte malé dítě, protože bude ve vašem náručí zranitelnější.
  • Nestyďte se vyhledat pomoc příbuzných a odborníků.

Bezpečnost a prevence
Stránky Ministerstva vnitra zaměřené na prevenci proti domácímu násilí. Naleznete zde rovněž množství užitečných odkazů.

Pomozte dětem
Pomozte dětem Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let žijící v České republice.